לוגו של חברת קלימקס נדלן

למה הרשות מחייבת תשלום על מקדמת מס שבח?

תוכן עניינים

חוק מיסוי מקרקעין – מה זה?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג 1962 אושר בכנסת ונכנס לתוקף ב-22 באוגוסט שנת 1963.
החוק מסדיר את התקנות והחוקים בכל הנוגע למיסוי הקשור בזכויות קנייה על קרקע או נדל”ן, וחשוב להכיר אותו היטב במידה ואתם נמצאים לקראת רכישה או מכירה של קרקע, דירה או כל זכות מקרקעין אחרת.

בין השאר, החוק קובע כי המוכר צריך לשלם מס שבח על הרווחים ממכירת הדירה, והקונה צריך לשלם מס רכישה. הגוף האמון על אכיפה וטיפול בכל נושא מיסוי המקרקעין היא רשות המיסים בישראל, באמצעות משרדי מיסוי מקרקעין אזוריים הפזורים בעשרה מוקדים שונים ברחבי הארץ.

מה זה מס שבח?

מס שבח מקרקעין, או בקיצור מס שבח, הוא מס שמשולם על רווחים ממכירת מקרקעין בישראל. מס השבח מחושב מתוך הרווח הנקי, או הריאלי, של בעל הקרקע או הדירה ממכירת הנכס או השטח. כלומר, בכל מקרה בו אדם מוכר קרקע, דירה או שטח במחיר הגבוהה מזה ששילם במקור, הוא חייב במס שבח לפי חוקי מדינת ישראל. גובה מס השבח נקבע בהתאם לגובה הרווח, ויכול לנוע בין 0% ל-10%. ישנן גם עסקאות הפטורות מתשלום מס שבח בהתאם לקריטריונים שקבעה מדינת ישראל.

כל מה שצריך לדעת על מקדמת מס שבח
כל מה שצריך לדעת על מקדמת מס שבח

מהי מקדמת מס שבח?

ברמת העקרון, תשלום מס השבח נמצא תחת אחריותו של מוכר הנכס או הקרקע. מקדמת מס שבח מקרקעין מתייחסת לחלק ממס השבח שאותו צריך לשלם דווקא הרוכש. כלומר, בכל עסקה שאינה פטורה ממס שבח, הרוכש חייב לשלם חלק ממס השבח גם הוא, וזו מקדמת מס שבח.

גובה מקדמת מס שבח, נכון לשנת 2023, תלוי בתאריך הרכישה של הנכס הנמכר. עבור נכסים נמכרים שיום הרכישה שלהם הוא עד ה-6 בנובמבר שנת 2001, מקדמת מס שבח תעמוד על 15% מהתמורה. עבור נכסים נמכרים שיום הרכישה שלהם הוא החל מ-7 בנובמבר 2001, גובה מקדמת מס שבח יהיה 7.5%.

ברכישה מחברה, מקדמת מס שבח תעמוד תמיד על 7.5% מהתמורה.
כדי לרשום את זכויות המקרקעין של הרוכש המוכר נדרש לשלם את או להמציא אישור מיסוי מקרקעין על תשלום מס שבח עקב המכירה.

מי שרוכש זכות בקרקע בעסקה שאין בה פטור מתשלום מס שבח, הרוכש בעצמו צריך לשלם חלק ממס השבח שבו חייב המוכר (מקדמה) ותשלום חלק מהסכום, המקדמה, נעשה על חשבון סכום המס שהמוכר חייב בו.

התשלום מופקד ישירות לרשות המסים, ומתייחסים אליו כחלק מהעסקה ששולמה על ידי הרוכש.

עקב זמני המתנה ארוכים עד קבלת אישור מס שבח ובשל עומס העבודה המצטבר במשרד מיסוי מקרקעין ובגלל עיכובים כאלה ואחרים התלויים מחובתו של המוכר לשלם בעצמו את מיסוי המקרקעין המדינה החליטה למנוע מצב של תלות בין המוכר לקונה ובקבלת האישור.

המוכר הוא זה שמחויב במס שבח לפי הוראת סעיף 15(ב) לחוק המיסוי מקרקעין והם חלק בלתי נפרד מכספי התמורה של העסקה כך שהתשלום יהיה ישירות למיסוי מקרקעין אשר תוכל להפיק אישור רישום זכויות לקונה.

כדי להפיק שובר תשלום מס שבח ניתן ללחוץ כאן

מה צריך לדעת על תשלום מקדמת מס שבח?
מה צריך לדעת על תשלום מקדמת מס שבח?

תשלום מקדמת מס שבח

לפי סעיף 15 (ב) בחוק מיסוי מקרקעין, גובה המקדמה יעמוד על 15%

על פי סעיף 15 (ב) של החוק, נקבע כי הרוכש ישלם מקדמת מס שבח שהמוכר חייב בו גובה הסכום הנקבע 7.5% מהתמורה אם יום הרכישה הוא מ-7 בנובמבר 2001 וקדימה.

כאשר הרכישה מתבצעת ע”י חברה (תאגיד), גובה המס יהיה 7.5% מהתמורה.
התמורה הינה סכום העסקה שנקבעה בין המוכר לקונה בהסכם.

חישוב מס שבח – לחצו כאן

מועד תשלום מקדמת מס שבח

הרוכש של הנכס צריך לשלם את סכום המקדמה לפי 2 תנאים כאשר אחד מהם מתקיים:
1. לאחר שהעביר מעל 40% מהתמורה הכוללת של הנכס למוכר במידה והרוכש הוא קבלן הוא צריך לשלם את מקדמת מס שבח כאשר העביר 80% מהתמורה של הנכס למוכר.

2.עד 30 ימים ממועד הצהרה על רכישת הנכס (הסכם / זכרון דברים)

ביצוע תשלום מקדמת מס שבח

קודם כל דבר ראשון יש לחשב את סכום מקדמת מס שבח הנדרשת להעביר למדינה לרשות המיסים. יש נוסחה פשוטה לתמורה בין המוכר לקונה לחישוב מקדמת מס רכישה לאחר מכן ממלאים טופס 7152 באתר gov.co.il  בקישור הבא – לחצו כאן

יש לשלוח בדואר רשום או ע”י שליח מטעמכם, את הבקשה למשרדי מיסוי מקרקעין חשוב שכל התקשורת מול המוסדות יתנהלו באופן של אישורי מסירה כפי הנדרש בחוק.

לאחר קבלת הבקשה ינפיקו לכם שובר לתשלום מקדמת מס שבח שצריך לשלם את השובר בהעברה בנקאית או בסניף הדואר.
אפשרות נוספת לקבל את השומה הינה ללכת באופן אישי או מי מטעמכם למשרד המיסוי מקרקעין כאשר הבקשה נשלחת בדואר אליכם לבית היא תגיע בהקדם האפשרי וזאת תלוי בדואר ישראל.

איך אפשר להקטין את סכום מקדמת מס שבח?

ניתן להגיש בקשה מיוחד להקטנת סכום המקדמה. את הבקשה צריכים להגיד הרוכש ו/או הקונה ישירות, והיא צריכה להתבסס על השומה העצמית למס השבח. במידה ובחרתם ללכת לתהליך הזה, אתם חייבים לוודא שהגשתם את כל המסמכים בנוגע לשומה העצמית, אחרת הבקשה לרוב לא תתקבל.

בקשה להקטנת סכום מקדמת מס שבח מבוצעת על ידי מילוי טופס 7155 ישירות באתר gov.il באופן מקוון.
לפי האתר הממשלתי, בקשה להקטנת מקדמת מס שבח תטופל בתוך 20 ימים מיום ההגשה או תוך 20 ימים ממועד הגשת ההצהרה על שומה עצמית של המוכר, בהתאם לאיזו בקשה הוגשה מאוחר יותר. במידה ולא התקבלה תשובה עד מועדים אלה, ניתן לראות בכך כאישור של הבקשה.

במידה והבקשה להקטנת מקדמת מס שבח נדחתה, ניתן להגיש ערעור. הערעור ייבחן על ידי גורם שלישי, וההחלטה לגביו תתקבל עד 45 ימים לאחר מכן.

איך אפשר לצמצם את תשלום מקדמת מס שבח?
איך אפשר לצמצם את תשלום מקדמת מס שבח?

מס שבח 2022-2023, עדכונים עבור מדרגות מס רכישה 2022-2023

עקב המצב הנדל”ן בארץ והביקוש העולה בכל זמן נתון נקבעו הוראות שעה חדשות הנוגעות למס רכישה, מס שבח ובמיוחד לעניין פטור ממס שבח.

מדרגות מס רכישה מתעדכנות אחת לשנה. בהתאם לחישוב המס למדרגות המפורטת להלן נכון עבור עסקת  קניית דירה שתבוצע החל מיום ה-16.1.2022 ועד ה-15.1.2023 בהתאם להוראת ביצוע 1/2022:

פירוט מדרגות מס רכישה עבור רכישת דירות מגורים ובהתאם לעדכונים האחרונים שבוצעו בהוראת  מיסוי מקרקעין מיום ה-16/1/2022

סכום השווי שעד 1,805,545 ₪: 0%

סכום בין 1,805,545 ₪ – 2,141,605 ₪ – 3.5%

סכום בין 2,141,605 ₪ – 5,525,070 ₪– 5%

סכום בין 5,525,070 ₪ – 18,416,900 ₪ – 8%

סכום מעל 18,416,900 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה לדירה נוספת (דירה שאינה יחידה) – בתוקף מיום 16/1/22 ועד 15/1/23

סכום השווי שעד 5,525,070 ש”ח – 8%

סכום העולה על 5,525,070 ש”ח – 10%

עולה חדש המוגדר כחוק במדינת ישראל זכאי להקלות במקדמת מס רכישה
מדרגות מס רכישה – לעולה חדש מיום 16/1/22 ועד 15/1/23

סכום שעד 1,902,945 ₪: 0.5%

סכום העולה על 1,902,945 ₪: 5%

עם מי כדאי להתייעץ על מס שבח?

במידה ואתם נמצאים לקראת רכישה או מכירה של נכס קרקע, דירה, או זכות מקרקעין אחרת, רצוי מאוד להתייעץ עם מומחים לפני התהליך.
חוקי המיסים בישראל הם עסק מורכב, ולכן צריך ייעוץ מאלה שמכירים את חוקי המיסוי מלפנים ומאחור.
אנחנו בקליימקס נדל”ן מעסיקים מומחי מיסוי מקרקעין שיידעו לייעץ לכם באופן מותאם ואישי בדיוק על העניינים האלה.
אז אל תיקחו סיכונים, ותתייעצו איתנו. ניתן להשאיר לנו פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם במהרה.

כתבות נוספות

המדריך המלא להשקעה ראשונה בקרקע
למה להשקיע בקרקע?
תמא 70
מחירי הנדלן בישראל

פרויקטים Premium בשיווק

נוף הירקון דרך הים הוד השרון
מתחם 8 בגדרה
פרויקט שביל התפוזים – SOLD OUT
תמ”א 70 בראשון לציון
פרויקט מערב קרית אתא – תכנית כ/450 ב’
סובב הדסה עין כרם ירושלים – SOLD OUT
פרויקט הר 1202 הוד השרון – SOLD OUT
עיר ימים חדרה
פרויקט ח-500 חולון – SOLD OUT

מה מספר הטלפון שלך?

יש לנו את הקרקע הכי מתקדמת בארץ
והיא רגע לפני עליית מחירים!
השאירו פרטים למידע נוסף
דילוג לתוכן