לוגו של חברת קלימקס נדלן

מושגים בנדל”ן – מילון מושגים

תוכן עניינים

תוכן עניינים

אחוזי בנייה:

מדובר בשיטה המתייחסת להיקף הבניה ביחס לשטח המגרש לחישוב היקפי הבנייה המותרים בכל שטח: לפי מ”ר המפרט את היקף השטח המותר ואחוזי הבנייה.

בנק מלווה:

מדובר על סיוע של הבנק במימון הפרויקט. הבנק מלווה ליזם בכפוף לרישום שעבוד על הקרקע לטובתו.

גורם מלווה:

מדובר בבנק או גוף חוץ בנקאי המוסמך ע”פ החוק להנפיק ערבויות בנקאיות ליזמים הנזקקים לסיוע במימון.

היטל השבחה:

זהו תשלום חובה הנדרש מבעל הנכס לשלם לרשות המקומית עקב עליית הערך של הנכס בשל תוספת זכות בנייה, שינוי ייעוד ועוד.

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה:

גוף ממשלתי ציבורי האחראי על תחום התכנון, סמכות משפטית, ביקורתית בתחום הבנייה. וועדה זו מפקחת על עבודת הוועדה המקומית והיא הגורם המוסמך לאשר את רוב תוכניות המחוז ולהתחדשות עירונית.

ועדה מקומית לתכנון ובנייה:

גוף משפטי האחראי על תחום התכנון והבנייה ברמה מקומית. לוועדה סמכות לאשר היתרי בנייה ותוכניות מסוימות בתחומה.

זכויות בנייה:

שטחי הבנייה שניתן לבנות בכל מגרש בהתאם לתכנית הבנייה.

זכות במקרקעין:

זכות הנגזרת מכוח חוק המקרקעין. החוק מגדיר חמש זכויות שיש לאדם או ישות בנכס הרשום על שמה בפנקס המקרקעין: בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה

ייעודי קרקע:

השימושים אשר מיועדים לקרקע כגון תעשייה, מגורים, מסחר ומשרדים ושטחים פתוחים. כל שימוש מסומן בתוכנית בצבע שונה.

מס רכישה:

מס אשר מוטל על רוכש המקרקעין בגין ביצוע העסקה ע”פ חוק מיסוי מקרקעין. מס הרכישה נקבע בהתאם לגובה העסקה.

תמ”א:

תוכנית מתאר ארצית החלה על כל שטח מדינת ישראל או חלקה. התוכנית קובעת מדיניות ועקרונות התכנון במספר נושאים, כגון תשתיות, דרכים, מסילות ברזל, חופים ועוד.

תב”ע:

תכנית בניין עיר הינו מסמך המסדיר את השימוש בקרקע אשר בשטח כלשהו. התוכנית מפרטת את ייעוד הקרקע, זכויות הבנייה, מס’ הקומות המותר לבנייה, הוראות בנייה ועוד.

הערת אזהרה:

רישום או הערה על זכויות של בעל הנכס אשר מתחייב בכתב לעשות או להימנע  מעסקה במקרקעין.

איחוד וחלוקה:

פרצלציה : חלוקה של המקרקעין שמטרתה להסדיר את החלוקה המופיעה בתב”ע לחלוקות הניתנות בטאבו.

מושע:

בעלות משותפת של כמה שותפים במקרקעין, כגון בניין מגורים או קרקע. הבעלות של כל אחד היא לפי חלקו בכל המקרקעין ואין לאחד השותפים חלק מוגדר.

היתר בנייה:

זהו אישור אשר קובע תנאים לביצוע תהליכי הבנייה והוא  ניתן ע”י הרשות המקומית.

דו”ח אפס:

דו”ח אשר מבוצע ע”י שמאי מקרקעין ומוגש לבנק לביצוע הערכת שווי כלכלי של הנכס. הדו”ח מסתמך בין היתר, על זכויות הבנייה, הערכת שווי הקרקע ותחזית המכירה של הדירות החדשות.

מס שבח:

זהו מס המוטל על רווח ההון ממכירת המקרקעין.

מידע שימושי נוסף

רוצים לקבל פרטים נוספים על פרויקט? מלאו פרטים או התקשרו ומיד נענה!

כתבות נוספות

תמא 70
מחירי הנדלן בישראל
משרד נדלן
איך להגיע לדירה הנחשקת באמצעות רכישת קרקע לבנייה רוויה ובכמה שלבים בודדים?

פרויקטים Premium בשיווק

נוף הירקון דרך הים הוד השרון
מתחם בגדרה
פרויקט שביל התפוזים – SOLD OUT
תמ”א 70 בראשון לציון
פרויקט מערב קרית אתא
סובב הדסה עין כרם ירושלים – SOLD OUT
פרויקט הר 1202 הוד השרון – SOLD OUT
עיר ימים חדרה
פרויקט ח-500 חולון – SOLD OUT

מה מספר הטלפון שלך?

יש לנו את הקרקע הכי מתקדמת בארץ
והיא רגע לפני עליית מחירים!
השאירו פרטים למידע נוסף
דילוג לתוכן