לוגו של חברת קלימקס נדלן

מדיניות פרטיות

תוכן עניינים

מדיניות פרטיות של החברה שלנו

תקנון שימוש באתר

אנו מודים לך על העניין באתר של קבוצת קליימקס ועל רצונך ללמוד יותר על שירותי ומוצרי הקבוצה.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון. תקנון זה מהווה הסכם מחייב לגבי דרך שימושך באתר ובמידע המוצג בו. השימוש באתר כולל גם קבלת עדכונים שוטפים, וכן את השימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף). אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים במסמך זה, אל תעשה באתרי הקבוצה כל שימוש, לרבות במידע ובתכנים שבהם.

התקנון מנוסח בלשון זכר מתוך נוחות בלבד אך פונה ומדבר על גברים ונשים כאחד.

מי אנחנו ?

קבוצת קליימקס נדל”ן (להלן : “הקבוצה”) מאגדת מספר חברות בינהן חברת י. קליימקס נדל”ן בע”מ וכן מספר חברות שותפות אחרות, ועוסקת מזה שנים במכירת קרקעות חקלאיות לציבור הרחב, ומכירת נדל”ן בכלל.

אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים בשירותי הקבוצה. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו (להלן: “השירותים“).
 אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות.
על ידי השימוש בשירותי הקבוצה, אתם מסכימים לתנאים של תקנון זה וכן מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכן מפעם לפעם.

מדיניות הפרטיות – איזה מידע אנו אוספים עליכם?

אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו :.
סוג המידע הראשון – מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש(ים), אשר עשוי להיות ניתן להשגה או שנאסף על ידי השימוש של המשתמש בשירותים (“מידע שאינו איש”). אנחנו לא מודעים לזהות של המשתמש ממנו המידע  הזה נאסף. מידע שאינו אישי כולל מידע על המכשיר שלכם, על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שהמכשיר שלכם משתמש בו, העדפת שפה, זמן גישה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לשירותים, וכו…

סוג שני של מידע  -הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי, או אשר במאמץ סביר עשוי לזהות אדם פרטי (“המידע האישי”). המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר מוגש ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה; ומידע כספי אחר שייתכן שנצטרך על מנת לספק את השירותים שלנו (לדוגמא, פרטים לגבי ההכנסה השנתית שלך, ניסיון בהשקעות, וכו’.
אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי מהמכשיר שלך (לדוגמא, נתוני מיקום גאוגרפיים, כתובת IP כתובת) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו.. 😉

 
איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים


אנו משתמשים ומשתפים את המידע האישי בדרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו. המידע האישי ייחשף לצד שלישי רק במידה הנדרשת לצורך המסוים שלכם לקבל הצעות למוצר או שירות לפי העדפות שציינתם, כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו. במקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להציע לכם מוצרים ושירותים לפי העדפותיכם.

המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם הקבוצה כוללת מספר חברות ועסקים ומסירת מידע לקבוצה מהווה מסירת מידע לכל החברות והעסקים שהם חלק מן הקבוצה. יובהר כי חברי הקבוצה אינם צד שלישי מבחינת תקנון פרטיות זה.

עם מי אנחנו חולקים את המידע שאנו אוספים?

 אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא”ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו (ראה להלן תחת “שיווק”
כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים, שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה”שיתוף עם חבר”).

המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם.
חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.

מבחינת האתר המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם לאחר העברתו השימוש במידע יעשה לפי תנאי השימוש של הצד השלישי.

הזכות לתיקון מידע במאגר

כל משתמש זכאי לעיין במידע האישי אודותיו אשר מוחזק בידי הקבוצה. הקבוצה תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

המשתמש זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והקבוצה תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה..

שימוש  בעוגיות

הדף ו/או האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:

אתר זה משתמש Analytics Google “( שירות ניתוח אינטרנט המסופק על ידי Inc Google”). גוגל Google Analytics ,” משתמש ב ”עוגיות” שהן למעשה קבצי טקסט הנשמרים במחשב שלך כדי לסייע לאתר לנתח כיצד משתמשים גולשים באתר . -המידע שנוצר על ידי העוגייה בעת שימוש באתר כולל כתובת ה IPשלך מועבר ומאוחסן על ידי גוגל לשרתים בארצות הברית .

גוגל תשתמש במידע זה לצורך הערכת השימוש שלך באתר ,איסוף דיווחים על פעילות אתר האינטרנט של מפעילי אתר ,ומתן שירותים אחרים הנוגעים לפעילות באתר ושימוש באינטרנט. Google עשויה גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים כנדרש לעשות כך על פי דין ,או צדדים שלישיים כדי לעבד את המידע בשמה של גוגל.

אתה רשאי לסרב לשימוש עוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך ,עם זאת שים לב שאם לא תשייך את כתובת ה IP שלך עם כל הנתונים אחרים שנאספו על ידי גוגל, לא תהיה מסוגל להשתמש בפונקציונליות המלאה של אתר זה. בשימוש באתר זה ובשליחת טופס עם פרטייך ,את\ה מסכים לעיבוד המידע אודותיך על ידי Google .ולמטרות המפורטות לעיל לצורך פרסום עתידי בכל אמצעי ברשות החברה

בעלות ושמירה על זכויות בחומר המוצג באתר


האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות הקבוצה  וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. הקבוצה  מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
המשתמש מתחייב שלא להעלות (UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את הקבוצה  ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

מדיניות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של הקבוצה

ההרשמה לרשימת תפוצה של הקבוצה  מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהלת הקבוצה  ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה.

הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של הקבוצה   (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהקבוצה ומחברות ועסקים שונים שהם חלק מן הקבוצה, ובניהם מידע בנושא קרקע זמינה לרכישה וכן הזדמנויות לרכישת דירות ומשרדים.

היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן הקבוצה   והוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת“) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור חבר בקבוצה יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה בדף נחיתה ו/או באתר הקבוצה , לא תהא הקבוצה חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי הקבוצה  המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו על ידי הקבוצה.

דרך ההסרה מרשימת תפוצה

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעה המבקשת הסרה לכתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת.

הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, הקבוצה לא תידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הנוספות לפי חוק התקשורת.

לאחר ההסרה מרשימת התפוצה תחזיק הקבוצה מידע על שליחת הודעות בעבר בלבד ופתיחתן, כדי לאפשר בירור ענייני במקרה של בעיה לגבי השימוש בפרטיך.

הגבלת סכומי הפיצוי בהתאם לתקנון

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של הקבוצה, וכן עבירה פלילית של התחזות והקבוצה תהא זכאית לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.

הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.

הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בכל אמצעי אלקטרוני שונה כגון מספר סלולרי, כתובת ברשת פייסבוק או ברשת חברתית דומה אחרת, קבוצת וואטס אפ וכו’ הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל.

המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.  בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהקבוצה יש לבצע הסרה מכל אחת מן הרשימות בנפרד. 

הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לקבוצה  בגין שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.

הסתמכות על מידע ויעוץ כללי

המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי הקבוצה   בכל אמצעי התקשורת כולל מידע על קרקע לרכישה ו/או דירות ו/או משרדים, או תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי הקבוצה   בעניין התכנים.

המשתמש מסיר מן הקבוצה כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן הקבוצה   כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

המידע המוצג על ידי הקבוצה  הוא מידע כללי בלבד וכל שימוש או הסתמכות עליו נעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין המידע המקצועי ו/או הכללי שמציג הקבוצה   תחליף ליעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע בכדי להתאים את הנאמר לנסיבות המיוחדות של המשתמש.

מדיניות הצגת תכנים מסחריים

הקבוצה עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה קרקע, נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

הקבוצה  לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.

הקבוצה  אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. הקבוצה  איננו צד לכל עיסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו לאחר חשיפה באתר.

מדיניות שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הקבוצה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.

הגבלת האחריות לגבי הפרת חוק הפרטיות

המשתמש מסיר כל אחריות מהקבוצה לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהקבוצה עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

מדיניות לגבי הצגת קישורים בדף או באתר

הקבוצה עשוי להציב באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.

תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי הקבוצה, או מטעמה והקבוצה  אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שיש  קישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הקבוצה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, או לחוקיותם. הקבוצה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

הקבוצה  אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך אל אתר אינטרנט פעיל. הקבוצה  רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

שינויים בדף או באתר

הקבוצה  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הדף ו/או האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה  בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הקבוצה  רשאית להשעות מדי פעם את פעילות הדף ו/או האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. הקבוצה  תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה הדף ו/או האתר פעיל.

פרויקטים Premium בשיווק

נוף הירקון דרך הים הוד השרון
מתחם 8 בגדרה
פרויקט שביל התפוזים – SOLD OUT
תמ”א 70 בראשון לציון
פרויקט מערב קרית אתא – תכנית כ/450 ב’
סובב הדסה עין כרם ירושלים – SOLD OUT
פרויקט הר 1202 הוד השרון – SOLD OUT
עיר ימים חדרה
פרויקט ח-500 חולון – SOLD OUT

מה מספר הטלפון שלך?

יש לנו את הקרקע הכי מתקדמת בארץ
והיא רגע לפני עליית מחירים!
השאירו פרטים למידע נוסף
דילוג לתוכן